loader image

Blikveld 360

Blikveld360, is de uitwerking van de kanteling in het sociaal domein in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Waar voorheen de professionals de richting konden en moesten bepalen, is het doel nu om de richting van de inwoner te volgen. Dit gaat aan de hand van de aanpak: IK WIL, IK KAN, IK HEB NODIG. De inwoner staat centraal en de vraag van de inwoner leidt tot nieuw aanbod voor deze inwoner. Deze vernieuwde werkwijze bracht ook vragen met zich mee. Wat kost dat nu eigenlijk? Hoe kijken de professionals tegen deze nieuwe werkwijze aan? Hoe ervaren de inwoners de geboden hulp? En wat levert het de gemeenten nu eigenlijk op?

METmet bracht de antwoorden op deze vragen voor het programma Blikveld360 in beeld door een maatschappelijke kosten- baten analyse te maken van 10 casussen waarbij de werkwijze is toegepast. Inwoners en betrokken professionals zijn uitgebreid gesproken en de ingezette ondersteuning is in kaart gebracht. Naast de pragmatische kosten- kant is er uitgebreid stil gestaan bij het gevoel en de beleving van alle betrokkenen. Inwoners en professionals.