loader image

MET1PLAN

Veel mensen werkzaam in het sociaal domein voelen de wetten, regels en bezuinigingen in de weg staan bij het aanbieden van kwalitatieve ondersteuning voor hun klantengroepen, huurders of cliënten. Als professional ben je de zorg of de ondersteuning niet ingegaan om regeltjes te moeten volgen en zo niet te doen wat nodig is.

Gelukkig zijn er professionals die het niet fijn vinden om voortdurend bezig te zijn met kostenafwegingen. Toch is ook dat belangrijk. Maar hoe zorg je nou voor een evenwicht tussen kwalitatief goede zorg bieden, kostenbewust opereren en bovendien generalistisch meedenken met de mensen die je ondersteunt?

METmet merkt op dat professionals het moeilijk vinden om tot een integraal plan te komen en goede zorg te combineren met kostenbesparing.  Toch is dat precies waar opdrachtgevers om vragen. Wij verwachten dat dit steeds meer zal gaan spelen en daarom ontwikkelden wij de 1- daagse training MET1PLAN*.

Meer informatie?
Neem contact op met Joost als je meer wil weten over de training en wat wij kunnen bieden.

*De training is SKJ en Sociaal Werk geaccrediteerd