loader image

Rekenmodel Springplank

METmet heeft in samenwerking met Seastarters voor Stichting Springplank een rekenmodel ontwikkeld. Dit model biedt Springplank de mogelijkheid haar resultaten voor verschillende stakeholders inzichtelijk te maken op het niveau van een kandidaat, maar waarbij deze resultaten op groepsgrootte financieel doorgerekend kunnen worden. Ook kunnen ze worden vertaald naar de begroting van de stakeholder. De eerste focus ligt op de kosten en baten van de Springplank-aanpak voor gemeenten, maar er wordt gewerkt aan een doorvertaling voor o.a. zorgverzekeraars.

Het rekenmodel is gekoppeld aan het ombouwen van de financiering van Springplank naar resultaatfinanciering. Onderstaande afbeelding geeft dit gecombineerde traject het beste weer:

Ook hebben wij in samenwerking met Pipple onderzocht op macroniveau wat de Springplank-aanpak betekent.

Interessante downloads
Eindversie Infographic Springplank