loader image

Trainingen ZHZ

Stichting Jeugd Teams ZHZ heeft naar aanleiding van de transformatie het programma ‘Anders Zorgen’ opgezet. Onderdeel van het programma is het budgetbewust handelen van de professionals. Samen met METmet is er gekeken naar een passende training voor de (jeugd)professionals om dit handen en voeten te geven in het dagelijkse werk.

Wat leren professionals in de training?

  • Hoe budgetbewust handelen te concretiseren en mee te nemen als onderdeel in de weging of de ondersteuning hulp effectief is en/ of maatschappelijke meerwaarde heeft;
  • Hoe verhoudt zich dit met het lange termijn perspectief, alle gezinsleden en domeinen, eigen mogelijkheden netwerk, passende informele zorg en dichtbij thuis.


Voor alle Jeugdteams van de Stichting is er een basis trainingsaanbod gemaakt, wat afhankelijk van de vragen die in het team leven, kan inzoomen op een specifiek thema, omdat iedere gemeente en ieder team zijn eigen samenstelling, demografie en werkwijze kent. En zo het beste aangesloten kan worden bij hun behoeften. De basis van de training bestaat uit het lange termijn perspectief, de actoren en budgetbewust zijn en handelen.