Partnerfonds Brainport Eindhoven

Eveline Wauters van METmet is aangesteld als programmamanager van het Schuldenprogramma vanuit het Partnerfonds Brainport Eindhoven. Ze doet dit samen met een projectleider van Impact040. Het programma houdt het volgende in:

Machine Learning Lab

VNG Realisatie is in samenwerking met een aantal gemeenten, waaronder gemeente Eindhoven, en andere partners, zoals Brainport Development, gestart om een Machine Learning Lab op te starten. Het Machine Learning Lab is een instrument wat gemeenten en ecosystemen gaat helpen om maatschappelijke vragen op te lossen met behulp van machine learning en AI. Er is […]

Aan de Slag040!

Aan de Slag040! is een project van Springplank040, Randstad, METmet, Gemeente Eindhoven en woningcorporatie Trudo welke in 2019 is gestart in Eindhoven. In 2020 is de pilot afgerond. Inwoners konden gratis meedoen. De partners boden huurders van Trudo die geen werk hebben de kans om aan de slag te gaan, ook als dat eerder niet […]

Joost mag het weten!

Er is altijd een moment dat je het even niet meer weet, zou willen sparren of een verse blik op het probleem los zou willen laten. Daarvoor hebben we “Joost mag het weten” in het leven geroepen. Even een moment om samen op een andere manier naar je probleem te kijken. De expertise van Joost […]

MET1PLAN

Veel mensen werkzaam in het sociaal domein voelen de wetten, regels en bezuinigingen in de weg staan bij het aanbieden van kwalitatieve ondersteuning voor hun klantengroepen, huurders of cliënten. Als professional ben je de zorg of de ondersteuning niet ingegaan om regeltjes te moeten volgen en zo niet te doen wat nodig is. Gelukkig zijn […]

Blikveld 360

Blikveld360, is de uitwerking van de kanteling in het sociaal domein in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Waar voorheen de professionals de richting konden en moesten bepalen, is het doel nu om de richting van de inwoner te volgen. Dit gaat aan de hand van de aanpak: IK WIL, IK KAN, IK […]

Trainingen ZHZ

Stichting Jeugd Teams ZHZ heeft naar aanleiding van de transformatie het programma ‘Anders Zorgen’ opgezet. Onderdeel van het programma is het budgetbewust handelen van de professionals. Samen met METmet is er gekeken naar een passende training voor de (jeugd)professionals om dit handen en voeten te geven in het dagelijkse werk. Wat leren professionals in de […]

Rekenmodel Springplank

METmet heeft in samenwerking met Seastarters voor Stichting Springplank een rekenmodel ontwikkeld. Dit model biedt Springplank de mogelijkheid haar resultaten voor verschillende stakeholders inzichtelijk te maken op het niveau van een kandidaat, maar waarbij deze resultaten op groepsgrootte financieel doorgerekend kunnen worden. Ook kunnen ze worden vertaald naar de begroting van de stakeholder. De eerste […]

Werk Je Schuld Weg!

Op 17 oktober 2018 zijn Springplank, METmet en Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders gestart met een pilot om de schulden van Springplank-kandidaten af te kopen en om te zetten in een lening. Het doel was om kandidaten perspectief te bieden, schuldeisers hun dossiers sneller te laten sluiten en om voor werkgevers loonbeslagen te voorkomen. […]